Aidian Connect

Aidian Connect

Aidian Connect to aplikacja do odbierania wyników z instrumentów QuikRead go® na urządzenie mobilne. Dzięki Aidian Connect możesz natychmiast udostępniać wyniki w celu szybszego leczenia pacjentów, zmniejszenia obciążenia pracą i łatwego równoważenia zadań. Jest przeznaczony do użytku przez pracowników służby zdrowia.

Aplikacja jest dostępna do użytku na obsługiwanych urządzeniach mobilnych Apple iOS i Android.

Aidian Connect to aplikacja stworzona dla instrumentów QuikRead go®. Bezpieczny i szyfrowany Aidian Connect daje dostęp do danych tylko wstępnie ustawionym użytkownikom. Kontrole, integralności danych i funkcje rejestrowania zapewniają wyniki, którym można zaufać. Aidian Connect umożliwia całkowicie bezprzewodową mobilność instrumentów QuikRead go, a wiarygodne wyniki są dostępne zawsze i wszędzie tam, gdzie są potrzebne.

Aplikacja Aidian Connect współpracuje z telefonami komórkowymi i tabletami Apple i Android iOS w wersji 11.0 lub nowszej Android w wersji 7.0 lub nowszej.

Urządzenie mobilne z Aidian Connect musi być podłączone do tej samej bezpiecznej sieci lokalnej placówki służby zdrowia, co instrumentów QuikRead go.

Aplikacji Aidian Connect nie należy używać jako stałego rekordu pacjenta.

Dzięki Aidian Connect możesz:

  • Przeglądać i udostępniać wyniki generowane przez urządzenie
  • Dodać informacje związane z zarządzaniem wynikami
  • Tworzyć i eksportować dane kontroli jakości
  • Drukować dane na drukarkach biurowych lub termicznych