Informacje o białku C-reaktywnym (CRP)

Informacje o białku C-reaktywnym (CRP)

Białko C-reaktywne jest szeroko stosowanym markerem diagnostycznym, pomagającym ocenić ostre infekcje i stany zapalne i podjąć decyzję o leczeniu antybiotykami.

Co to jest białko C-reaktywne (CRP)?

Białko C-reaktywne (CRP) jest szeroko badanym i stosowanym analitem w ramach opieki zdrowotnej. Badanie CRP pomaga w diagnozowaniu, ocenie i monitorowaniu infekcji, uszkodzeń tkanek, chorób zapalnych i chorób pokrewnych. Białko C-reaktywne (CRP) jest białkiem ostrej fazy osocza, które u zdrowych osób występuje w niskich stężeniach. Średni poziom CRP u zdrowego człowieka zwykle wynosi <0,8 mg/l, a wartość referencyjna dla CRP wynosi < 3 mg/l1. Zaleca się jednak, aby każde laboratorium ustaliło wartość referencyjną dla swojej populacji w regionie.

Zakażenia bakteryjne i stany zapalne stymulują w wątrobie produkcję CRP. Poziom CRP jest wykrywalny po 4-6 godzinach od wystąpienia pierwszych objawów, a maksymalne stężenie osiąga po 36-48 godzinach2,3. Z kolei gdy infekcja lub stan zapalny ustąpią, poziom CRP szybko spada i wraca do normy, a okres półtrwania wynosi 19 godzin1,2.

CRP pomaga rozpoznać stopień zaawansowania choroby i ustalić skuteczność antybiotykoterapii

Produkcja CRP jest proporcjonalna do stopnia nasilenia infekcji i stanu zapalnego4. Dlatego badanie CRP jest przydatne w rozpoznaniu, czy infekcja ma charakter łagodny lub ostry. Jeśli poziom CRP wynosi <10 mg/l, to oznacza, że zakażenie bakteryjne jest mało prawdopodobne5. W przypadku ostrych ogólnoustrojowych zakażeń bakteryjnych stężenie CRP może wzrosnąć nawet do kilkuset mg/l. Wirusowe i samoistnie ustępujące infekcje bakteryjne powodują niewielkie podwyższenie poziomu CRP lub nie podwyższają go wcale. Również w przypadku zapaleń poziom CRP zależy od nasilenia stanu zapalnego i może osiągnąć podwyższony poziom, który zwykle waha się w przedziale 10–40 mg/l.

Jeśli zastosowane leki są skuteczne, poziom CRP szybko spada i zapalenie ustępuje. Jeśli poziom CRP nie obniży się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia podawania antybiotyków, może to świadczyć o wystąpieniu powikłań lub niewłaściwym doborze antybiotyków6.

POC badanie CRP pomaga w leczeniu ostrych zakażeń i w podjęciu decyzji o konieczności podania antybiotyków

Dokładne, niezawodne i szybkie POC testy CRP to pomoc w leczeniu pacjentów z ostrą infekcją, a także w racjonalnym dopasowaniu antybiotykoterapii. Niewielka ilość próbki i krótki czas analizy mają przewagę nad badaniem CRP wykonywanym w laboratorium. Test QuikRead go CRP w połączeniu z badaniem klinicznym pacjenta jest doskonałym narzędziem diagnostycznym w następujących sytuacjach:

 • pomaga odróżnić łagodną infekcję od ostrej4
 • zwiększa pewność diagnostyczną i ułatwia podejmowanie decyzji dot. właściwego przepisywania antybiotyków w przypadku ostrych zakażeń7,8
 • pomaga w ocenie, monitorowaniu i przewidywaniu przebiegu zakażenia, stanu zapalnego i reakcji na leczenie6-9
 • wyklucza ostre zakażenie bakteryjne10,11

Literatura

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management (CG191), 2014.
 6. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 7. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 8. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
 10. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 11. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.