Grifols Promonitor®

Portfolio produktów Promonitor® jest produkowane przez spółkę Grifols i dystrybuowane przez spółkę Aidian. Testy monitorowania biologicznego leczenia Promonitor® dostarczają kluczowych informacji na temat biodostępności i immunogenności leku biologicznego u pacjentów, którym przepisano terapię biologiczną do leczenia przewlekłych chorób zapalnych, lub innych chorób.


Testy Promonitor® ELISA określają stężenie leku biologicznego oraz poziomu przeciwciał przeciwko danemu lekowi w surowicy. Leki biologiczne, które można przetestować: infliksymab, adalimumab, etanercept, rytuksymab, golimumab, wedolizumab i ustekinumab.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?