Infekcje dróg oddechowych

Infekcje dróg oddechowych

Infekcje dróg oddechowych są jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie odwiedzają placówki służby zdrowia. Szybka diagnoza zapewnia właściwe leczenie, minimalne rozprzestrzenianie się infekcji i zmniejsza niepotrzebne przepisywanie antybiotyków.

Infekcje dróg oddechowych są jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie odwiedzają placówki służby zdrowia1. Ponieważ jednak objawy i oznaki grypy, COVID-19 i innych infekcji dróg oddechowych w pewnym stopniu się pokrywają, prawidłowa diagnoza infekcji ma kluczowe znaczenie. Szybka diagnoza zapewnia właściwe leczenie i minimalne rozprzestrzenianie się infekcji. Prawidłowa diagnoza zmniejsza również niepotrzebne przepisywanie antybiotyków.

Białko C-reaktywne (CRP)

Dokładne i szybkie badanie CRP w miejscu opieki nad pacjentem pomaga w postępowaniu klinicznym z pacjentami z objawami infekcji. Pomiar CRP zwiększa pewność diagnostyczną, pomaga w przepisywaniu odpowiednich antybiotyków i pomaga wykluczyć ciężkie infekcje bakteryjne2-4.

Więcej informacji:

Informacje o białku C-reaktywnym (CRP)

CRP i infekcje dolnych dróg oddechowych

Bakteria

Bakterie to mikroskopijne organizmy jednokomórkowe, które mogą żyć wewnątrz lub na zewnątrz ciała. Różne bakterie odgrywają istotną rolę w zdrowiu człowieka – żyją na naszej skórze i w naszym ciele, odgrywając rolę na przykład w trawieniu pokarmu. Jednak bakterie mogą również powodować choroby zakaźne.5 W przeciwieństwie do infekcji wirusowych, niektóre infekcje bakteryjne można leczyć antybiotykami6.

Bakterie można podzielić na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie. Bakterie Gram-ujemne mają dodatkową błonę zewnętrzną, która utrudnia przenikanie antybiotyków. Bakterie Gram-ujemne są również bardziej podatne na rozwój oporności na antybiotyki.5

Bakterie mogą powodować kilka infekcji dróg oddechowych, w tym na przykład zapalenie gardła, zapalenie płuc i ostre zapalenie oskrzeli. Szybkie testy diagnostyczne poprawiają leczenie infekcji dróg oddechowych i kierują odpowiednim stosowaniem antybiotyków. Unikanie niepotrzebnego stosowania antybiotyków jest ważne w zwalczaniu oporności na antybiotyki6.

Streptococcus pyogenes

S. pyogenes, zwany także Strep A lub GAS, jest istotną przyczyną zapalenia gardła. Paciorkowe zapalenie gardła jest często trudne do odróżnienia od infekcji wirusowej7, a szybkie testy stanowią szybki i ekonomiczny sposób dokładnego wykrywania zakażeń paciorkowcem A.

Produkt:

Wirusy

Wirusy nie są komórkami i, w przeciwieństwie do komórek, wirusy nie mają własnych zdolności metabolicznych8. Aby móc przetrwać i rozmnażać się, wirusy muszą dostać się do żywej komórki (takiej jak komórka ludzka) zwanej gospodarzem5.

Zakażeń wywołanych przez wirusy nie można leczyć antybiotykami. W przypadku niektórych infekcji wirusowych dostępne są leki przeciwwirusowe, ale antybiotyki nie działają na wirusy6,9. Przyjmowanie antybiotyków, gdy nie są potrzebne, nie daje żadnej pomocy. Wręcz przeciwnie, niepotrzebne stosowanie antybiotyków może powodować szkodliwe skutki uboczne i przyczynia się do wzrostu oporności na antybiotyki5,6.

Wirusy mogą powodować kilka infekcji dróg oddechowych, w tym na przykład grypę, COVID-19 i zakażenie RSV. Prawidłowa diagnoza infekcji wirusowej ogranicza niepotrzebne stosowanie antybiotyków.


Literatura

  1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.
  2. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
  3. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
  4. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
  5. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses Accessed: 8 December 2023
  6. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
  7. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35(2); 113 - 125.
  8. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. Brock Biology of Microorganisms (10th Edition). Pearson Education Inc, 2003.
  9. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Viruses or Bacteria; What’s got you sick? https://www.cdc.gov/antibiotic-use/pdfs/VirusOrBacteria-Original-P.pdf Accessed: 13 December 2023