Uricult

Podłoża zanurzane Uricult firmy Aidian to łatwe w użyciu testy hodowli bakterii do wykrywania zakażenie układu moczowego (ZUM; ang. urinary tract infections, UTI) w warunkach punktu opieki. W razie potrzeby podłoża Uricult mogą być stosowane do transportu próbek do laboratorium mikrobiologicznego w celu inkubacji i interpretacji.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?