Brand image

Monitorowanie higieny

Wysoki poziom higieny w różnych środowiskach, takich jak zakłady produkcji żywności, szpitale i fabryki, jest bardzo ważny. Testy do monitorowania higieny pozwalają firmom i instytucjom wykryć resztki białek lub skażeń mikrobiologicznych. Właściwa kontrola higieny może zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji, ale może również pomóc w zapobieganiu przerw w produkcji spowodowanych skażeniem mikrobiologicznym.