Aidian Academy

Aidian Academy

Szkolenia są dostępne w dowolnym momencie. Kursy są interaktywne i wspomagają proces uczenia się na wiele sposobów, a po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat.

Aidian Academy to internetowa platforma do prowadzenia szkoleń. Szkolenia są dostępne w dowolnym momencie. Dostęp do Aidian Academy jest możliwy za pomocą hasła, a uczestnicy szkolenia nie widzą siebie nawzajem (zgodnie z RODO). Kursy na platformie e-learningowej Aidian Academy są interaktywne i wspomagają proces uczenia się na wiele sposobów. Kurs obejmuje również egzamin sprawdzający kompetencje uczestnika, który po pomyślnym ukończeniu kursu uzyskuje certyfikat.

Aidian Academy