Rozprzestrzenianie się bakterii antybiotykoopornych

Jak rozprzestrzenia się oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe?

Antybiotyki są ważnymi lekami stosowanymi do zabijania bakterii, które wywołują infekcje u ludzi i zwierząt. Bakterie mogą jednak rozwinąć mechanizmy obronne, które sprawiają, że antybiotyk przestaje być skuteczny i staje się oporny na jeden lub więcej leków. Infekcje oporne na antybiotyki są trudne do leczenia, ponieważ leki, których zadaniem jest zabijanie bakterii, stają się nieskuteczne. Bakterie antybiotykooporne mogą rozprzestrzeniać się wśród ludzi, zwierząt a także w środowisku naturalnym na kilka sposobów.1,2

Szpitale i podstawowa opieka zdrowotna

W jelitach pacjentów, którzy otrzymują antybiotyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub w szpitalu, może dojść do rozwoju lekoopornych bakterii. Takie bakterie mogą być przenoszone w szpitalach również z powierzchni lub brudnych rąk na pacjentów i personel medyczny. Pacjenci, którzy są nosicielami bakterii antybiotykoopornych, mogą je przenosić na ludzi i zwierzęta.

Rolnictwo

Po podaniu antybiotyków zwierzętom gospodarskim mogą się w ich jelitach rozwinąć bakterie antybiotykooporne. Bakterie te mogą przedostać się do środowiska naturalnego w odchodach, które są wykorzystywane jako nawóz do upraw, lub w postaci ścieków. Jeśli ludzie lub zwierzęta spożywają żywność skażoną bakteriami opornymi na antybiotyki, bakterie te mogą wywołać zakażenie i rozprzestrzeniać się wśród ludzi i zwierząt.

Środowisko naturalne

Antybiotyki, które przedostają się do środowiska naturalnego wraz ze ściekami, powodują w przyrodzie rozwój bakterii opornych na antybiotyki. Bakterie mogą przenosić się ze środowiska naturalnego na ludzi i zwierzęta.

Badanie CRP za pomocą urządzenia QuikRead go zapobiega rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, antybiotyki należy przepisywać tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko pacjentom, którym antybiotyk przyniesie korzyści. Dzięki testowaniu za pomocą QuikRead go CRP można ograniczyć niepotrzebne stosowanie antybiotyków w przypadku zakażeń dróg oddechowych.

Literatura

  1. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Antibiotic resistance: How does antibiotic resistance spread, 2014. www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antibiotic-resistance-how-does-antibiotic-resistance-spread
  2. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Where Antibiotic resistance spreads, 2020. www.cdc.gov/drugresistance/about/where-resistance-spreads.html