Często zadawane pytania

Jak mogę zresetować hasło?

Należy zapamiętać hasło administratora innego niż domyślne. Dostępu do danych Aidian Connect na urządzeniu nie można już przywrócić w przypadku utraty hasła i konieczności ponownej instalacji aplikacji.

Administrator może zmieniać hasła użytkowników lokalnych w nagłówku „Lista użytkowników” na stronie „Ustawienia”. Użytkownicy mogą również zmienić własne hasło z tego samego menu. Hasło z minimalną liczbą różnych typów znaków jest wymuszone przez Aidian Connect, ale użytkownicy powinni również zwrócić uwagę na wybór haseł, których nie można odgadnąć, aby szyfrowanie na poziomie aplikacji było skuteczne.

Skąd mogę pobrać aplikację?

Jeśli Aidian Connect został zainstalowany z Google Play lub Apple App Store, przejdź do strony aplikacji Aidian Connect w swoim sklepie z aplikacjami i zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji.

Jeśli zainstalowałeś Aidian Connect z pliku .apk systemu Android dostarczonego przez dystrybutora, poproś dystrybutora o nową zaktualizowaną wersję pliku .apk i pobierz ją na swoje urządzenie mobilne. Otwórz plik .apk na swoim urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować Aidian Connect.

Jak mogę zalogować się do aplikacji?

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Aidian Connect zostaniesz przeniesiony do ekranu logowania.

 • Aby zalogować się po raz pierwszy, użyj domyślnej nazwy użytkownika „admin” z hasłem „aidianconnectset”.
 • Przy pierwszym logowaniu jako administrator zostaniesz również poproszony o podanie nazwy kliniki, podanie wstępnej listy lekarzy oraz wybranie języka interfejsu użytkownika. Należy pamiętać, że nazwę kliniki można wprowadzić tylko raz.
 • Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o zmianę domyślnego hasła administratora – poprawi to bezpieczeństwo.
 • Nie należy zapominać hasła administratora innego niż domyślne. Dostępu do danych Aidian Connect na urządzeniu nie można już przywrócić w przypadku utraty hasła i konieczności ponownej instalacji aplikacji.
 • Po zalogowaniu się jako administrator będziesz musiał zaakceptować Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) oraz Oświadczenie o ochronie prywatności, aby móc dalej korzystać z aplikacji.

Jak mogę zalogować się do aplikacji?

 • Twoje urządzenie mobilne z aplikacją Aidian Connect musi być podłączone do tej samej sieci lub Wi-Fi, co Twój QuikRead go Instrument.
 • Przejdź do „Instrumentów” Jeśli nie otrzymałeś jeszcze danych z żadnego QuikRead go Instrument, zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o braku znalezionych instrumentów w pamięci.
 • Aby dodać nowy QuikRead go Instrument, dotknij elementu „Podłącz aparat QuikRead go”, aby wyświetlić więcej informacji na temat odbierania danych z QuikRead go Instrument.
  • Adres LIS lub adres IP i numer portu są wyświetlane w Aidian Connect. Wprowadź te dane do ustawień QuikRead go Instrument LIS.
 • Wybierz typ połączenia: TCP/IP POCT1-A2 i użyj pól adresu IP i portu TCP, aby uzyskać informacje z Aidian Connect.
  • Zalecane ustawienie interwału rozmowy do 1 minuty.

Czy mogę podłączyć kilka instrumentów do aplikacji?

Aidian Connect działa w sieci lokalnej i zapewnia jeden interfejs do prezentacji danych z jednego lub kilku przyrządów użytkownikom aplikacji (1-10 przyrządów na jedno urządzenie mobilne).

Czy mogę podłączyć kilka aplikacji do urządzenia?

Nie, ponieważ transfer POCT jest dozwolony tylko w jednym adresie IP na raz. Różne aplikacje mają różne adresy IP, których nie można skonfigurować w QuikRead go Instrument.

Czy mój telefon jest obsługiwany?

Aidian connect jest kompatybilny tylko z telefonem komórkowym i tabletem z systemem Android w wersji 7.0 i nowszej lub tabletem Apple i telefonami komórkowymi z systemem iOS w wersji 11.0 i nowszej. Upewnij się, że posiadasz poprawne wersje systemu operacyjnego w telefonie.

Czy łatwo było znaleźć funkcje?

Przejdź do strony „Ustawienia” z menu po lewej stronie.

Dlaczego aplikacja się nie uruchamia?

Upewnij się, że w telefonie jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji. Aby uzyskać wskazówki, sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj się z pomocą techniczną IT.

Masz problem z zalogowaniem się przy użyciu domyślnych danych logowania?

Sprawdź, czy nazwa użytkownika (admin) i hasło (aidianconnectset) są poprawne.

Z kim się kontaktować w sprawie problemów z aplikacją?

Aidian App Support (app.support@aidian.eu).

Czy zapewniacie stałe wsparcie, konserwację i aktualizacje?

Wszelkie błędy w aplikacji można zgłaszać do Aidian App Support (app.support@aidian.eu). Aidian connect jest regularnie konserwowany, a poprawki bezpieczeństwa są instalowane tak szybko, jak to możliwe. Koniecznie zaktualizuj najnowszą wersję Aidian connect bez opóźnień. Aplikację można zaktualizować, instalując aktualizację z tej samej strony sklepu z aplikacjami, z której została pobrana, lub prosząc o nowy plik aplikacji od dystrybutora Aidian.

Co zrobić, gdy nowe aktualizacje nie działają zgodnie z oczekiwaniami?

Skontaktuj się z administratorem Aidian Connect lub działem pomocy Aidian App.

Mam pytanie, którego tutaj nie ma

Skontaktuj się z pomocą techniczną Aidian App (app.support@aidian.eu).