Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Zobowiązujemy się do ciągłego zwiększania naszej wydajności i aktywnego zmniejszania naszego wpływu na środowisko naturalne. Zbieranie danych i ocena wskaźników jest dla nas ważnym narzędziem monitorowania i poprawy naszych wyników.

Nasze działania na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne

Aidian Sustainability Environment

Odpowiedzialność środowiskowa spółki Aidian

System ochrony środowiska w firmie Aidian opiera się na wymaganiach określonych w normie środowiskowej ISO 14001. Naszym celem jest aktywne zmniejszanie wpływu naszej firmy na środowisko naturalne oraz dostrzeganie najważniejszych ekologicznych aspektów naszej działalności. Aspekty te dotyczą zużycia surowców, energii i wody, emisji do ścieków oraz ilości odpadów powstałych w wyniku naszej działalności. Nieustannie mierzymy i monitorujemy kwestie związane ze środowiskiem.

Mierzenie naszych wyników jest niezbędne do zarządzania zrównoważonym rozwojem i śledzenia postępów. Niektóre monitorowane elementy są obowiązkowe w zależności od wymagań określonych w lokalnych i właściwych dla danego miejsca zezwoleniach środowiskowych. Organy ds. ochrony środowiska i bezpieczeństwa chemicznego to niektóre z instytucji zewnętrznych, którym dostarczamy uzupełniające dane regulacyjne dotyczące naszych zachowań w zakresie ochrony środowiska. Zbieranie danych i ocena wskaźników jest dla nas ważnym narzędziem, pomagającym w monitorowaniu i poprawie naszych wyników.