Sfera społeczna

Sfera społeczna

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, który dąży do udoskonalania etycznych metod pracy. Nasze działania handlowe prowadzimy zawsze zgodnie z prawem. Chcemy, aby nasi pracownicy czuli, że wykonują sensowną pracę w dobrze zarządzanym środowisku pracy.

Wspieranie ciągłego kształcenia i dobrego samopoczucia naszych pracowników

Aidian Sustainability Social

Nasi pracownicy

Fundamentem naszej działalności jest profesjonalny i lojalny personel. Nasi pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem. Zobowiązujemy się traktować wszystkich pracowników równo, sprawiedliwie i z szacunkiem. Chcemy być doskonałym miejscem pracy i oferować naszym pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.

Poczucie dobrego samopoczucia i zarządzanie kompetencjami

Chcemy, aby nasi pracownicy czuli, że wykonują sensowną pracę, która odpowiada ich umiejętnościom, w dobrze zarządzanym środowisku pracy. Dbanie o ciągły rozwój, zarówno dobrego samopoczucia jak i umiejętności naszych pracowników, jest dla nas ważne. Warunkiem dobrego samopoczucia i sukcesu w pracy jest to, aby każdy pracownik znał cele wyznaczone dla jego pracy, otrzymywał informację zwrotną na temat swoich wyników i doświadczał sukcesu w pracy.

Wraz ze zmianami środowiska pracy coraz większą rolę będzie odgrywać ciągły rozwój umiejętności pracowników. Każdy pracownik firmy Aidian ma równe szanse na sukces i rozwoju osobistego. Oferujemy różnorodne możliwości zawodowe jak i możliwości rozwoju na różnych stanowiskach.

Prawa człowieka i walka z korupcją

W ramach wszystkich naszych działań zobowiązujemy się do przestrzegania zobowiązań w zakresie praw człowieka. Staramy się zapewnić, aby nie dochodziło do łamania praw człowieka zarówno w ramach naszej własnej działalności, jak i w działalności naszych podwykonawców, dostawców i innych współpracujących partnerów. Zobowiązujemy się do przestrzegania i poszanowania zasad i wartości Dziesięciu Zasad UN Global Compact oraz zasad zawartych w Konwencjach MOP, i tego samego oczekujemy od naszych partnerów.

Firma Aidian włączyła się do międzynarodowej walki z przekupstwem i korupcją oraz uczestniczy w UN Global Compact. Firma zobowiązała się do przestrzegania etyki pracy i surowo zabrania swoim pracownikom, dostawcom, usługodawcom, partnerom i dystrybutorom angażowania się w przekupstwo i korupcję, a także zabrania wszelkich zachowań, które mogą skutkować pojawieniem się lub podejrzeniem takich nielegalnych działań. Firma Aidian wdrożyła dyrektywy dotyczące uczciwej konkurencji jako Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych Aidian.