Spółka Aidian i portale społecznościowe

Spółka Aidian jest obecnie aktywnym użytkownikiem: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook i YouTube. Linki do danych kanałów można znaleźć na adresie aidian.pl lub indywidualnych adresach:

Spółka Aidian udostępnia poprzez portale społecznościowe wyłącznie ogólne informacje o firmie oraz podstawowe informacje na temat naszych produktów, diagnostyki i wolnych miejsc pracy. Wszystkie profile na portalach społecznościowych są w języku angielskim.

W przypadku pytań dotyczących szczegółowego opisu naszego produktu, wysyłanych za pośrednictwem sieci społecznych, prosimy nadawcę o wysłanie zapytania na adres e-mailowy: product.support@aidian.eu, aby móc przesłać odpowiedź.

Zespół pracowników spółki Aidian prowadzący komunikację elektroniczną na portalach społecznościowych ma nadzieję, że użytkownicy nie będą naruszali dobrych obyczajów i będą przestrzegali zasad netykiety. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do usuwania nieodpowiednich komentarzy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aidian nie ponosi odpowiedzialności za komentarze użytkowników zamieszczone na portale spółki, ani działania, podsumowania lub szkody (bezpośrednie lub pośrednie) powstałe w wyniku powyższych działań. Strony internetowe spółki Aidian mogą zawierać linki do stron zewnętrznych. Aidian nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowaną na swoich stronach przez podmioty zewnętrzne.

Pełny tekst o sieciach społecznych w języku angielskim można znaleźć tutaj:

www.aidian.eu/privacy/social-media-policy