Qlife

Łatwe wykrycie SARS-CoV-2 dzięki systemowi Qlife egoo.health. system Qlife egoo.health wykorzystuje opatentowaną przez firmę Aidian technologię Strand Invasion Based Amplification (SIBA®) oraz jednorazowe kapsuły Egoo do analizy molekularnej SARS-CoV-2. Technologia SIBA wraz z platformą egoo.health oferuje wysokiej jakości kompaktowe testy molekularne do wykrywania SARS-CoV-2.


Nasz partner - spółka Qlife zajmuje się najnowocześniejszymi urządzeniami medycznymi i projektuje rewolucyjne analizatory przyłóżkowe oraz kompatybilne testy diagnostyczne.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?

Jesteś zainteresowany tymi produktami?