Diagnostyka molekularna

Diagnostyka molekularna SARS-CoV-2

Test molekularny na koronawirusa wykrywa kwas nukleinowy, tj. rozpoznaje pewne geny swoiste dla wirusa, które wskazują na obecność wirusa w próbce. Test molekularny jest najczęściej wykonywany na próbce pobranej z jamy nosowo-gardłowej za pomocą elastycznej wymazówki. Wirus jest obecny na błonach śluzowych, szczególnie we wczesnym stadium choroby. Pozytywny wynik testu molekularnego jest bardzo wiarygodnym wskaźnikiem infekcji. Wynik negatywny testu nie wyklucza jednak całkowicie zakażenia koronawirusem.