Meridian Para-Pak®

Para-Pak składa się z produktów do pobierania, transportu, zagęszczania i badania próbek kałowych.

Jesteś zainteresowany tymi produktami?

Jesteś zainteresowany tymi produktami?